Skip to main content

[fi] C-LOMAKE - ILMOITUS TODISTEIDEN VASTAANOTTAMISTA KOSKEVAN PYYNNÖN EDELLEEN TOIMITTAMISESTA

  • Current Aloita
  • Step 2
  • Complete

LOMAKE C

ILMOITUS TODISTEIDEN VASTAANOTTAMISTA KOSKEVAN PYYNNÖN EDELLEEN TOIMITTAMISESTA
(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783(1) (todisteiden vastaanottaminen) 9 artiklan 2 kohta))

Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (todisteiden vastaanottaminen) 9 artiklan 2 kohta) (EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1.)

Tallenna lomakkeen luonnosLataa luonnos