Skip to main content

[bg] ФОРМУЛЯР В - НОТИФИЦИРАНЕ НА ПРЕПРАЩАНЕ НА ИСКАНЕТО ЗА СЪБИРАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

  • Current Начало
  • Step 2
  • Complete

ФОРМУЛЯР В

НОТИФИЦИРАНЕ НА ПРЕПРАЩАНЕ НА ИСКАНЕТО ЗА СЪБИРАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВА
(член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (1))

член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (OВ 405, 2.12.2020 г., стр1)

Запазете версиятаЗаредете версията