Skip to main content

[lt] C FORMA - PRANEŠIMAS APIE PRAŠYMO SURINKTI ĮRODYMUS PERSIUNTIMĄ

  • Current Pradėti
  • Step 2
  • Complete

C FORMA

PRANEŠIMAS APIE PRAŠYMO SURINKTI ĮRODYMUS PERSIUNTIMĄ
(2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1783dėl valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas) 9 straipsnio 2 dalis) (1))

2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1783dėl valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas)  9 straipsnio 2 dalis) (OL L405, 2020 12 2, p. .1)

Įrašyti juodraštįĮkelti juodraštį