Skip to main content

[da] FORMULAR C - MEDDELELSE OM VIDERESENDELSE AF EN ANMODNING OM BEVISOPTAGELSE

  • Current Start
  • Step 2
  • Complete

FORMULAR C

MEDDELELSE OM VIDERESENDELSE AF EN ANMODNING OM BEVISOPTAGELSE
(artikel 9, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783 af 25. november 2020 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (1))

artikel 9, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783 af 25. november 2020 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1)

Gem udkastUpload udkast