Skip to main content

[lv] C VEIDLAPA - PAZIŅOJUMS PAR PIEPRASĪJUMA PAR PIERĀDĪJUMU IEGŪŠANU PĀRSŪTĪŠANU

  • Current Sākt
  • Step 2
  • Complete

C VEIDLAPA

PAZIŅOJUMS PAR PIEPRASĪJUMA PAR PIERĀDĪJUMU IEGŪŠANU PĀRSŪTĪŠANU
(9. panta 2. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (7))

9. panta 2. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (OV L 405, 2.12.2020, X. lpp. 1.)

Saglabāt uzmetumuIelādēt uzmetumu